חניון בזארנו

רחוב האחים בז'ארנו 5, רמת גן
פתוח 24/7
03-6241007/8
מחירון חניה
 • שעה או חלק ממנה
  20 ₪
 • רבע שעה נוספת או חלק ממנה
  6 ₪
 • חניה יומית/אובדן כרטיס
  65 ₪
 • שישי שבת
 • כניסה מהשעה 17:00 - 15 ש"ח באשראי בלבד !
אמצעי תשלום
אשראי, מזומן
בקרבת מקום
רח' חילזון, הבורסה ליהלומים, אקום, רח' אבא הילל
על המפה