חניון החרש

החרש 7 הרצליה
24/7
03-6241007
מחירון חניה
 • שעה או חלק ממנה
  14 ₪
 • רבע שעה נוספת או חלק ממנה
  4 ₪
 • חניה יומית/אובדן כרטיס
  40 ₪
 • שישי שבת
 • כניסה מהשעה - 18:00 עלות החניה - 18 ש"ח עד השעה 6:00 בבוקר למחרת
אמצעי תשלום
אשראי, סלופארק, פנגו
בקרבת מקום
משרד הפנים רחוב מקביל למשכית
על המפה